Keuring privéwaterafvoer: opvolging en handhaving gemeenten/rioolbeheerders

VLARIO introduceerde deze maand een module voor opvolging en handhaving binnen het KPR-systeem (databank keuringen) om gemeenten/rioolbeheerders te ontzorgen. Gebruikers kunnen hiermee alle niet-conforme en oranje keuringsattesten zien. Van hieruit kan er per dossier of voor meerdere dossiers tegelijk één of meerdere acties worden bepaald.

De module omvat:

 • Overzicht van de niet-conforme en oranje keuringen.
 • Indien men bijkomend met de module omgevingsvergunning/afkoppelingsprojecten werkt, zie je voor welke panden er nog geen keuring is uitgevoerd (sluikaansluitingen vermijden).
 • Opvolgingssysteem aan de hand van acties zoals:
  • geen actie vereist (dossier gaat meteen naar archief), waarborg, herinneringsbrief, aanmaning, PV opgemaakt, belastingreglement, dossier beëindigen,….
  • Je ziet wie de actie heeft ingevoerd en kan een deadline toekennen wanneer het dossier verdere opvolging. Per actie kunnen ook opmerkingen toegevoegd worden en de deadline kan aangepast worden. Bv. deadline is 1 mei maar klant heeft gebeld dat de aannemer 6 mei kan komen.
 • Duidelijk wanneer er intussen een nieuwe keuring beschikbaar is en het dossier af te ronden.
 • Verschillende zoekfilters: straat, type keuring, resultaat keuring, type herstelmaatregel, deadline,…
 • Acties in bulk zijn mogelijk voor een selectie. bv. allemaal een eerste herinneringsbrief schrijven.
 • Sjablonen voorbeeldbrieven (herinneringsbrieven, aanmaningen,…)

Het ministerieel besluit over de rapportering van de statistieken die jaarlijks aan VMM bezorgd dienen te worden zal ook uitgebreid worden met het aantal aanmaningen, weigering aansluitingen,… die mee onderdeel maken van het opvolgingssysteem en hieruit makkelijk gerapporteerd kunnen worden.

Als extra dienstverlening naar gemeenten werkt Vlario met het ‘oranje attest’. Op een oranje attest worden aandachtspunten genoteerd waarvoor er volgens het ministerieel besluit keuring geen afkeur gegeven mag worden, maar die verder opgevolgd dienen te worden door de gemeente. Bv. stedenbouwkundige overtredingen.

De rioolbeheerder bepaalt zelf hoe hij de keuringen organiseert op zijn grondgebied. Via een gemeenteraadsbeslissing (voorbeeld beschikbaar bij Vlario) kan er geopteerd worden om enkel Vlario-keuringen toe te laten. Op deze manier zijn alle keuringen opvolgbaar en raadpleegbaar vanuit 1 systeem en wordt er extra aandacht besteed aan de inbreuken waarvoor er volgens het ministerieel besluit geen afkeur gegeven mag worden.

Bent u gemeente/rioolbeheerder en heeft u nog geen overeenkomst met VLARIO om toegang te hebben tot het KPR-systeem, contacteer ons voor meer uitleg.

Benieuwd naar de uitgevoerde VLARIO-keuringen in uw gemeente? Contacteer ons via info@vlario.be

Hoe handhaven?

Volgens het Algemeen Waterverkoopreglement dient de rioolbeheerder:

 • Indien de aansluiting reeds in gebruik is:
  • Een eerste aanmaning te versturen indien er een niet-conforme keuring is waarvan de hersteltermijn van 60 dagen verlopen is of er geen keuring is uitgevoerd. De inhoud van deze aanmaning is vastgelegd en mee verwerkt in onze voorbeeldbrief in de module opvolging en handhaving.
  • Een tweede aanmaning versturen, hiervoor mogen kosten aangerekend worden.
  • Indien hier geen gevolg aan gegeven wordt:
   • Kan de rioolbeheerder de afvoer schorsen of beperken.
   • Men kan ook aan de gemeente vragen om een PV op te maken of een belastingreglement voor het niet-optimaal afkoppelen/niet plaatsen van een IBA toe te passen. Onderling wordt er tussen rioolbeheerder en gemeente (indien verschillend) hiervoor best een traject afgesproken.
  • Indien de aansluiting nog niet uitgevoerd is: zowel bij een niet-conforme keuring als geen keuring de aansluiting weigeren (dit dient bijgehouden te worden voor rapportering)