Traditiegetrouw informeren wij u graag over de keuring van privé-riolering. In totaal werden er meer dan 90.000 VLARIO-keuringen uitgevoerd tussen 1 juli 2011 en 30 juni 2020. De meeste keuringen gebeuren naar aanleiding van nieuwbouw of afkoppeling. Dit jaar werden er tot medio 2020 meer dan 7.500 keuringen uitgevoerd waarvan 53% i.k.v. nieuwbouw/herbouw, 39% i.k.v. een afkoppelingsproject en 7% voor belangrijke wijzigingen.

Op 18 maart werden de keurders gevraagd hun keuringsactiviteiten uit te stellen omwille van de corona-maatregelen die de overheid nam. Vanaf 30 maart was het mogelijk om enkel dringende keuringen uit te voeren van niet bewoonde panden, waarbij niemand aanwezig is. Op 16 april werden alle keuringen van niet bewoonde panden toegelaten waarbij niemand aanwezig is. Vanaf 4 mei was het terug mogelijk om keuringen uit te voeren van bewoonde panden, mits inachtneming van opgelegde beschermingsmaatregelen. Deze beschermingsmaatregelen zijn vandaag nog steeds van kracht.

Conform/niet-conform

Van de uitgevoerde keuringen in 2020 blijkt dat bijna 7% van de keuringen niet conform bevonden zijn. 3% van de keuringen i.k.v. nieuwbouw/herbouw waren niet conform, voor afkoppelingen ligt het percentage hoger, namelijk bijna 12 % van deze keuringen waren niet conform. Dit is een stijging van bijna 9% t.o.v. 2019.

Conform met aandachtspunten (oranje attest)

Indien de keurder aangeeft op het keuringsformulier dat iets ‘niet ok’ is, resulteert dit in een oranje attest om een signaal te geven aan de gemeente en rioolbeheerder. Van de bijna 4.100 keuringen die uitgevoerd werden i.k.v. nieuwbouw/herbouw werd in 15% van de uitgevoerde keuringen een oranje attest (conform met aandachtspunten) afgeleverd. Voor 25% van deze gevallen was het ontbreken van de verplichte infiltratievoorziening de oorzaak. Vanaf 2021 zal het ontbreken van de verplichte infiltratievoorziening leiden tot een niet-conformiteit.

Indien de gemeente/rioolbeheerder een septische put voor zwart water verplicht in centraal of collectief geoptimaliseerd buitengebied, is dit momenteel geen afkeurcriteria. Vanaf 1 januari 2021 kan dit mee opgenomen worden als afkeurcriteria.

Septische put in collectief te optimaliseren buitengebied

De plaatsing van een septische put is verplicht in collectief te optimaliseren buitengebied. Hierop dienen zowel zwart als grijs water aangesloten te worden. Een van de meest voorkomende fouten die leiden tot niet-conformiteit is het niet aansluiten van het grijs water. We richten ons op de keuringen in dit collectief te optimaliseren buitengebied in kader van eerste ingebruikname om de resultaten te bespreken waarbij de plaatsing van een voorbehandelingsinstallatie verplicht is. Deze cijfers zijn van toepassing op bijna 400 nieuwbouw/herbouw keuringsdossiers in collectief te optimaliseren buitengebied. 50 dossiers werden afgekeurd.

Infiltratievoorziening bij nieuwbouw

We stellen vast voor 4% van de keuringen i.k.v. nieuwbouw/herbouw dat de verplichte infiltratievoorziening niet geplaatst werd. In 2019 was dit nog 7% en bij de invoering van de GSV Hemelwater in 2014 zelfs 20%. Vanaf 1 januari 2021 zal de afwezigheid van een infiltratievoorziening bij een keuring type nieuwbouw/herbouw leiden tot afkeur.