Beschrijving van de innovatie

Met het project klimaatstraten wil de stad Antwerpen het proces van de heraanleg van een straat herdenken door te vertrekken vanuit de gebiedsspecifieke klimaatopgaves. Een heraanleg creëert een momentum om via co-creatie op zowel publiek als privaat domein klimaatadaptieve maatregelen te realiseren. Het doel is om nieuwe randvoorwaarden voor water, groen en participatie systemisch te verankeren.

Ingezonden door: Stad Antwerpen i.s.m. Aquafin en Water-link

Projectfiche