Beschrijving van de innovatie

De Lakborslei in Deurne wordt de komende jaren heraangelegd. Omwille van de uitdagingen door de klimaatverandering is een specifiek watersysteem ontwikkeld om iedere druppel water die uit de lucht valt een gepaste plaats te geven i.f.v. wateroverlast én droogte: infiltratie in een 5 meter brede groencorridor en in bufferende onderfundering, vasthouden van water onder de boomwortels en een waterplein voor waterbuffering bij wateroverlast.

Ingezonden door: Stad Antwerpen i.s.m. Sweco

Projectfiche