VLARIO actief lid van verschillende CIW-projectgroepen

Eind 2020 communiceerde de CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) dat ze nauwer wil samenwerken met het middenveld, kennis- en onderzoeksinstellingen en de strategische adviesraden via een klankbordgroep, platformwerking, projectwerking en stakeholderontmoetingssessies.

VLARIO is verheugd dat ze vanaf heden een actieve bijdrage kan en mag leveren aan diverse projectgroepen. Zo is VLARIO actief lid van het communicatieplatform Waterbesparing en Droogte alsook van de projectgroep Integrale klimaatbestendige water- & droogtetoets, Hemelwater- en droogteplannen en de projectgroep Informatieplicht.

Met de diverse VLARIO-werkgroepen proberen we concrete en praktische input te leveren aan de verschillende projectgroepen.