Welke voordelen hebben onze leden?

 • U krijgt een fikse korting op de overige activiteiten (congressen, opleidingen, studiedagen, …) van VLARIO;
 • U kan voorstellen formuleren voor werkvergaderingen;
 • U ontvangt gratis de VLARIO Nieuwsbrief;
 • U kan meewerken aan een of meerdere publicaties van VLARIO zoals de Vlaamse Rioolrenovatiecatalogus, Buismaterialenmatrix, Code van Goed Onderhoud, Katern Afkoppelen Bufferen en Infiltreren…;
 • U kan via het secretariaat beroep doen op een netwerk van deskundigen die een antwoord op uw vragen kunnen formuleren.
 • U heeft exclusief toegang tot de kennisdatabank van VLARIO waar o.a. alle presentaties van de Vlario-dagen en contactdagen beschikbaar zijn.

Verder ondersteunt u de activiteiten van VLARIO, zoals

 • Onderzoek en ontwikkeling in de rioleringssector
 • Ontwikkeling van algemeen geaccepteerde uitgangspunten
 • Kennisontwikkeling
 • Voorlichting aan publiek, pers en politiek
 • Nieuwe innovatieve methoden en technieken
 • Meer uniformiteit in de rioleringssector
 • Promoten van een blauwgroen Vlaanderen bij verschillende actoren

 

Folder lidmaatschap VLARIO
Activiteitenverslag 2022