Welke voordelen hebben onze leden?

  • U kan deelnemen aan een of meerdere werkgroep(en) naar keuze;
  • U krijgt een fikse korting op de overige activiteiten (congressen, opleidingen, studiedagen, …) van VLARIO;
  • U kan voorstellen formuleren voor werkvergaderingen of zelf een vergadering uitwerken;
  • U ontvangt gratis de VLARIO Nieuwsbrief;
  • U kan meewerken aan een of meerdere publicaties van VLARIO zoals de Vlaamse Rioolrenovatiecatalogus, Buismaterialenmatrix, Code van Goed Onderhoud, Katern Afkoppelen Bufferen en Infiltreren…;
  • U kan via het secretariaat beroep doen op een netwerk van deskundigen die een antwoord op uw vragen kunnen formuleren.

 

Folder lidmaatschap VLARIO
Activiteitenverslag 2020