Limburg levert eerste gekwalificeerde technici voor rioolrenovatie

Ons land beschikt sinds december over de eerste gekwalificeerde technici voor rioolrenovatie. De eerste editie van deze opleiding, die de naam ‘LEIDING 4’ draagt, ging begin 2020 van start. Deze opleiding kwam tot stand door een vruchtbare samenwerking tussen VLARIO, de Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB. De opleiding kon daarvoor rekenen op een provinciale subsidie van 95.000 euro. Deze vorming speelt in op de groeiende vraag naar gespecialiseerd personeel voor het onderhoud van rioleringsnetwerken.

Het bestaande rioleringsnetwerk is op sommige plaatsen in ons land sterk verouderd. Vaak ontbreekt daarbij ook nog eens de technische kennis over het kwalitatief onderhoud van het bestaande netwerk. “De gespecialiseerde opleiding ‘LEIDING 4’ vult deze lacune in en maakt van Limburg een gespecialiseerd opleidingslabo. Tegelijk biedt deze opleiding extra kansen aan onze Limburgse bedrijven om uit te groeien tot heuse referentiespelers in deze belangrijke niche van de bouwsector en aan de jobcreatie van de Limburgse arbeidsmarkt”, verklaart Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie.    

Vanuit ecologisch en maatschappelijk belang wordt afval- en hemelwaterbeheer steeds belangrijker. Rioolbeheerders leggen gescheiden rioleringsstelsels aan om de werking van de waterzuiveringsstations te optimaliseren en de algemene waterkwaliteit te verbeteren. Maar om er werkelijk op vooruit te kunnen gaan, is goed onderhoud van het rioleringsnet minstens zo belangrijk.

Gemeentelijke netwerken dateren meestal nog uit de vorige eeuw en zijn vaak dringend aan een grondige vernieuwing of vervanging toe. Overheden en rioolbeheerders worden daarom aangespoord om de bestaande netten te inspecteren, te onderhouden en te renoveren. “Om aan de vraag van de opdrachtgevers te voldoen, is er een constant aanbod van minstens 100 gespecialiseerde techniekers nodig”, verklaart Wendy Francken, directeur VLARIO.

Innovatieve riooltechnieken

Dankzij subsidies van de provincie Limburg werd in januari 2020 gestart met een opleiding tot professionele rioolrenovatietechnicus. Deze nieuwe vorming, genaamd ‘LEIDING 4’, berust op een unieke samenwerking tussen VLARIO, Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en VDAB. Bedoeling is om zowel de kwaliteit van de rioolrenovaties te verbeteren als  om innovatieve technologieën sneller ingang te doen vinden. Ook in deze tak van de bouw staan de ontwikkelingen namelijk niet stil. Steeds meer technieken zijn geïnspireerd op BIM-modellen. Dit zijn bouwinformatiemodellen, waarbij het bestaande rioolstelsel via 3D-technologie helemaal wordt gescand. Specifiek maatwerk maakt het vervolgens mogelijk om de levensduur van het rioolnetwerk met 50 jaar te verlengen.

Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder directeur Confederatie Bouw Limburg: “De bouwsector smeekt om technische arbeidskrachten, deze opleiding geeft een directe meerwaarde aan de Limburgse bouwbedrijven. De onmiddellijke inzetbaarheid van de verworven kennis is goed voor de expertise en concurrentiekracht van de Limburgse bouwbedrijven. Deze hoogtechnologische opleiding toont ook aan hoe veelzijdig de bouw is.”

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “De bouwsector ontsnapt niet aan de digitaliseringsgolf.  Digi-bouw is de toekomst en geeft aan de Limburgse bouwondernemingen nieuwe groeimogelijkheden. De ondersteuning van de sector in digitale toepassingen is vervat in de platformwerking van POM en SALKturbo. Maar deze innovatie kan niet slagen zonder medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. Daarom hebben wij een grote subsidie vrijgemaakt voor de unieke opleiding van rioolrenovatietechnicus. Bouwondernemingen vinden zo gekwalificeerd personeel en werkzoekenden krijgen meer kansen op een job in een boeiende sector. Dat Limburg hierin pionier is, onderstreept nogmaals het belang van de bouwsector als economisch speerpunt.”

Werkzoekenden opleiden

De volgende stap in dit project is het opleiden van werkzoekenden.  Tinne Lommelen, directeur VDAB Limburg: “De volgende stap is het opleiden van werkzoekenden en met dit filmpje willen we graag concreet invulling geven aan de openstaande vacatures bij de Limburgse bouwbedrijven. Met de hulp van VDAB zullen zij naar deze vacaturegerichte opleiding worden toegeleid. Gezien de verschillende instroomkanalen en diversiteit in startcompetenties, wordt de opleiding modulair opgebouwd en voorzien van diverse toetsingsmomenten”.

De VDAB is partner in dit project, omdat dit opleiding aansluit bij de uitdaging van het levenslang leren voor werknemers. De VDAB brengt infrastructuur in om de gerichte training te organiseren. De VDAB-instructeurs ontwikkelen het opleidingsprogramma samen met ervaren werfleiders uit de bedrijven. Zo zal deze opleidingsmodule bijdragen tot een kwaliteitsverhoging bij de aanleg van rioleringen.

De tweede opleidingscyclus is net van start gegaan. De bedoeling is om bijkomend een 20-tal gekwalificeerde technici ‘af te leveren’.  Binnenkort zal dit opleidingscertificaat eveneens een vereiste zijn voor het behalen van het  uitvoeringscertificaat dat nodig is voor (openbare) werken conform de bepalingen van het Standaardbestek 250.

 

Interesse voor een volgende sessie of meer info over de opleiding? Contacteer ons

Reportage

Promo