Buismaterialenmatrix

De buismaterialenmatrix voor waterafvoer werd opgesteld door een deelwerkgroep van de VLARIO-Werkgroep 6. Deze heeft hiermee willen inspelen op een behoefte van de Vlaamse rioleringssector, om over een synthesedocument te beschikken, dat op een methodische en pragmatische wijze helpt bij de mogelijke materiaalkeuze voor het ontwerp van een leiding voor waterafvoer.

Uiteraard zal zo’n document nooit in de plaats kunnen worden gesteld van een ontwerpstudie, vooral omwille van zijn algemene uitgangspunten, die geen rekening (kunnen) houden met de specifieke ontwerpkarakteristieken van ieder afzonderlijk leidingenproject of een onderdeel ervan. In ieder geval blijft nog steeds een individuele evaluatie van de diverse gegevens door de ontwerper noodzakelijk met betrekking tot deze “bijzondere omstandigheden”.

Deze VLARIO-Buismaterialenmatrix voor Waterafvoer wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van zoveel mogelijk leidingparameters, die op een objectieve wijze kunnen worden gerelateerd aan de beschouwde buismaterialen.

De buismaterialenmatrix is digitaal beschikbaar op het ledengedeelte.

 

Verleenden hun medewerking aan de opstelling van dit document:
Aquafin, Copro, Febelco, Gemeente Beveren, Hobas Benelux, Infrax, Keramo-Steinzeug, Kurio, Riobra, Saint-Gobain Pipe Systems, TMVW, Vlaamse Milieumaatschappij, Dirk Stove – Grontmij, voorzitter werkgroep 6 VLARIO en Wendy Francken – Directeur VLARIO.

Sponsors