Code goede praktijk voor onderhoud

Werkgroep 7 heeft de Code van Goed Onderhoud voor rioleringen opgemaakt, alsook een rekenmodule en drie modelbestekken.

De code van goed onderhoud is opgenomen in de Code Van Goede Praktijk Rioleringen deel 9 (versie 2012).

Deze code is voor de gemeentes de ruggengraat voor een verantwoord beheer van hun gemeentelijke rioolstelsels. De code geeft aan welke de noodzakelijke ingrepen zijn voor een goed beheer en vult die aan met een resem van praktische tips.

Hieronder vindt u een update van VLARIO met rekenmodule:
VLARIO CGPR Onderhoud 2016
Rekenmodule inspectieplan onderhoud rioleringen

Aansluitend daarop, zijn er op vraag van zowel de gemeentes als van de sector zelf, een drietal modelbestekken gemaakt:

  • modelbestek voor het reinigen van riolen en pompkamers in diverse straten;
  • dienstencontract voor dringende tussenkomsten i.v.m. rioolafvoerproblemen;
  • modelbestek voor het inspecteren van bestaande en nieuwe riolen, afvoerleidingen, rioolputten, inspectieputten en inspectieconstructies.

De modelbestekken kan u in pdf-formaat downloaden op het ledengedeelte.