Code van goede praktijk riolering

De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen is de handleiding voor Aquafin, rioolbeheerders, gemeenten en studiebureaus bij het ontwerpen van rioleringsinfrastructuur. De code moet ervoor zorgen dat de verschillende onderdelen van het rioleringssysteem consistent ontworpen, op elkaar afgestemd en beheerd worden.

Meer info vindt u op de website integraal waterbeleid. Hier kan u de code van goede praktijk downloaden (2012)