Gezondheid

De riolering zorgt ervoor dat we niet in contact komen met de ziekteverwekkers in ons afvalwater. Hierdoor leeft de mens gemiddeld veel langer dan vroeger.

Tegen 2027 moeten de Europese lidstaten voldoen aan de kaderrichtlijn Water, wat betekent dat alle oppervlakte- en grondwater een goede kwaliteit moet hebben. Om de Europese doelstellingen te halen, moet het afvalwater van een extra half miljoen Vlamingen tegen 2027 gezuiverd worden.

Nog altijd 1 op de 8 huizen heeft geen riolering. Bij de meeste daarvan komt het afvalwater ongezuiverd in een gracht of beek terecht. Vlaanderen kent nog steeds een enorme achterstand inzake de uitbouw van de waterzuiveringsinfrastructuur

Er bestaat per gemeente een overzicht van projecten die u dient te realiseren tegen 2027.

Riolerings- en zuiveringsgraad in mijn gemeente