Vlaanderen kent een hoge mate van waterstress, de voorraden zijn beperkt. We gaan samen op zoek naar nieuw oplossingen om ons water beter te beheren en lagere kwaliteitsbronnen, zoals regenwater en afvalwater, te gebruiken om tot een hogere kwaliteit te brengen.

In een circulaire economie wordt afvalwater maximaal hergebruikt. Ook het hergebruik ervan en het ten volle benutten van regenwater vallen hieronder. Er zijn vandaag al heel wat technologieën beschikbaar. Hiervoor zijn er al heel wat voorbeeldprojecten in bedrijven. Alle sectoren dienen in de toekomst meer in te zetten op circulaire economie, zoals ook gesteld door de Vlaamse regering in het regeerakkoord.

Ook voor woningen is grijswaterrecuperatie mogelijk. Het grijs water kan opgevangen en gezuiverd worden tot verschillende kwaliteit, afhankelijk van het gebruik. Bv. voor de spoeling van het toilet of wasmachine. Meestal wordt hiervoor het afvalwater van douche/bad/lavabo opgevangen en gezuiverd.

Voor de volgende toepassingen is drinkwaterkwaliteit verplicht (cfr. het drinkwaterdecreet):

  • drinken
  • voedsel bereiden
  • afwassen
  • persoonlijke hygiëne (handen wassen, douche, bad)

Er mogen nooit wanverbindingen zijn met andere circuits zoals drinkwater of regenwater. Hiervoor dient minimum een onderbreking van 2cm te zijn.

Indien de GSV Hemelwater van toepassing is dient men een uitzondering aan te vragen als men het regenwater niet zal gebruiken voor toiletspoeling en wasmachine en/of wil afwijken van de verplichte dimensionering van de regenwaterput. Het gezuiverd grijs water mag vandaag niet gebruikt worden als buitenkraan voor bv. de tuin te besproeien, aanvullen regenwaterput, vullen vijver,…

Meer info over technologieën en waterkwaliteit vind je in de Code goede praktijk Waterbewust Bouwen. Er werd ook een tool ontwikkeld voor de dimensionering van grijswaterinstallaties.

 

Code goede praktijk Waterbewust bouwen

Download de dimensioneringstool
Bekijk webinar dimensionering grijswaterinstallaties