Update Handleiding voor het leggen van gravitaire rioleringen en collectoren

Als onderzoekscentrum voor de wegenbouw en kenniscentrum & overlegplatform voor hemelwater- en afvalwaterbeheer in Vlaanderen publiceren OCW en VLARIO samen de “Handleiding voor het leggen van gravitaire rioleringen en collectoren” (A 100). Dit document kreeg recent een update. De vorige editie van dateerde van het jaar 2006 (A 76).

De aanleg van een riolering of collector in een woonstraat heeft meestal een ernstige impact op de omgeving en veroorzaakt vaak zeer grote hinder voor de buurt. Het is dan ook belangrijk dat de werkzaamheden met de grootste zorg en een hoge kwaliteitsgraad worden uitgevoerd, zodat een lange levensduur van minimum 75 jaar kan worden gewaarborgd.

In de praktijk stellen rioolbeheerders vast dat al kort na de oplevering (soms minder dan 5 jaar) van een goed bevonden werk verzakkingen of lekken in de riolering optreden en herstellingen nodig zijn.

Met deze handleiding wil VLARIO, in samenwerking met OCW, hieraan verhelpen. Deze handleiding richt zich tot opdrachtnemers van de aanleg van rioleringen en collectoren, adviesbureaus, fabrikanten en leveranciers van materieel, buismaterialen en toebehoren, en tot publieke of private opdrachtgevers.

De handleiding beperkt zich tot open sleuftechnieken en geeft praktijkgerichte technische aanbevelingen voor de verschillende fasen in de uitvoering van een rioleringsproject. Niet alleen het leggen van de buizen, maar ook het vooronderzoek, het grondverzet en de kwaliteitscontrole komen aan bod. Zij houdt rekening met de – onder meer terminologische – wijzingen die voortvloeien uit de invoering van de Europese norm NBN EN 1610, het Vlaamse standaardbestek SB 250 versie 4.1 en de aanvullingen van VLARIO hierop, waaraan de publieke opdrachtgevers in Vlaandereen zich moeten houden.
Om het de lezer gemakkelijk te maken, is de handleiding ingedeeld in hoofdstukken die elk een bepaalde fase van een sleufrioleringsproject belichten:

  • voorbereidende werkzaamheden en veiligheid;
  • bestelling – verhandeling – transport;
  • grondwaterverlaging;
  • uitvoering van de sleuf;
  • leggen van de buizen;
  • omhulling en verdere aanvulling;
  • aansluitingen;
  • toegangs- en verbindingsputten.
A100 Handleiding voor het leggen van gravitaire rioleringen en collectoren