PROJECT WOW! Waardevolle stoffen uit rioolwater

WOW! aims to make the transition to a more circular approach by matching supply and demand of cellulose, lipids and PHA bioplastics from sewage.

Projectduur: maart 2018 – september 2021
Projectbudget: 6,4 miljoen waarvan 3,8 miljoen ontvangen van Interreg North-West Europe.

Partners

Dit project wordt ondersteund door het Interreg North-West Europe programma. De partners binnen het project zijn: Waterschap Vallei en Veluwe, Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft, Technische Universität Kaiserlautern, Université du Luxembourg, VLARIO, Natureplast, Avans University of Applied Sciences, REMONDIS, Aqua Industrie, VITO, Pulsed Heat, CirTec, Severn Trent Water

Projectbeschrijving

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut. Hierdoor verliezen we waardevolle grondstoffen. Het Interreg Noord-West Europa project WOW! – Wider business Opportunities for raw materials from Waste water – kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen uit rioolwater te halen en toe te passen. De aandacht richt zich hierbij op cellulose, lipiden en PHA bioplastic. Het internationale consortium bestaat uit partners uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

Waardevolle materialen uit rioolwater

Er liggen mooie marktkansen voor grondstoffen uit rioolwater, maar hiervoor zijn de waterschappen en het bedrijfsleven nog niet goed op elkaar afgestemd. Dit vraagt ​​om een ​​transitie: waterschappen moeten naast het zuiveren van rioolwater ook waardevolle grondstoffen uit rioolwater gaan halen. Anderzijds moeten marktpartijen rioolwater als een waardevolle bron voor grondstoffen beschouwen in plaats van als ‘vies  water’. Als laatste moet het beleid beter aansluiten bij deze nieuwe circulaire denkwijze. Om al deze kansen te realiseren, wil het consortium waardeketens ontwikkelen voor drie verschillende materialen uit rioolwater: cellulose, PHA en lipiden.

De volgende activiteiten zijn onderdeel van het project:

  • Identificeren van ketens met een hoge potentiële waarde voor grondstoffen uit rioolwater.
  • Ontwikkelen van een Decision Support Tool als hulpmiddel voor waterschappen bij het nemen van beslissingen over de transitie naar een circulaire benadering van rioolwater.
  • Ontwikkelen en optimaliseren van drie WOW! Pilot installaties voor cellulose, PHA bioplastic en lipiden.
  • Biobased producten maken van cellulose, PHA en lipiden.
  • Opstellen van nationale beleidsactieplannen en een EU-beleidsroadmap.

Kijk voor meer informatie op de website van Interreg Nort-West website.

Wat is Interreg NWE?

Een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma met de ambitie om van Noordwest-Europa een belangrijke economische speler te maken en een attractieve plaats om te werken en te leven, met hoog niveau van innovatie, duurzaamheid en cohesie.

Poster WOW