Besloten ruimtes, overal en nergens

Besloten ruimtes op werven worden vaak niet als dusdanig herkend en benoemd. Als gevolg hiervan worden risico’s (atmosferische en/of evacuatie) afkomstig van besloten ruimtes vaak over het hoofd gezien. De gevolgen van het onoordeelkundig omgaan met deze risico’s kunnen zeer ernstig zijn. Daarom werd in de schoot van Vlario een werkgroep veiligheid opgericht die zich focust op het thema “besloten ruimtes in werfsituaties” en die zich tot doel stelt praktische tools en opleidingen uit te werken.

Werfsituaties zijn per definitie zeer veranderlijk. Veiligheidsrisico’s, al dan niet door interactie van verschillende activiteiten, kunnen in de loop van de werkzaamheden sterk variëren. Zeer gekende veiligheidsrisico’s bij het aanleggen, vernieuwen en/of renoveren van rioleringen zijn: werken in sleuven en putten, biologische agentia (aanwezig in vervuilde grond en afvalwater), chemische agentia, nutsleidingen, werfmachines, verkeer … Veel minder bekend is het risico van besloten ruimtes. Dit is een begrip dat eerder gelinkt wordt aan opslagtanks en installaties in de chemische nijverheid. Maar besloten ruimtes in werfsituaties, kom nou? Lees er meer over in het artikel hieronder.

Artikel - Besloten ruimtes, overal en nergens

 

De werkgroep maakte hiervoor reeds een checklist op. U kan de toelichting en checklist hieronder downloaden.

Toelichting veiligheid provinciale contactdagen
Checklist Besloten Ruimtes in Werfsituaties

LMRA-kaartje besloten ruimte in werfsituaties

De werkgroep Veiligheid van VLARIO heeft als hoofddoel veiligheid op sectorniveau bespreekbaar te maken en te streven naar eenduidige veiligheidsafspraken voor de operatoren. Na het uniformiseren van afspraken en richtlijnen over Werken in Besloten ruimtes, Covid 19 en de checklist Veilig Afdalen in riolen, heeft de werkgroep Veiligheid een uniforme LMRA – Checklist Besloten ruimte in werfsituaties opgemaakt. Dit LMRA-kaartje zal als basisdocument voor Vlaanderen naar voren wordt geschoven vanuit de leden rioolbeheerders van deze werkgroep die dit als basis hanteren.  Dit kaartje zal via de leden en aannemersfederaties ruim worden verspreid. Zo zorgen we samen voor een uniforme richtlijn en aanpak in Vlaanderen en willen we samen veilig verder werken aan zuiver water!

LMRA-kaartje

Veiligheidsaspecten in en rond een sleuf bij rioleringswerken

Schakel dit inspiratiedocument in om veiligheidsaspecten rond werken in en rond een sleuf bij rioleringswerken bespreekbaar te maken met de medewerkers. De individuele topics kunnen gebracht gebruikt worden als input voor toolboxen. De bundeling van de veiligheidsaspecten in de grafische weergave kan als kapstok gehanteerd worden bij de uitvoering van toezicht en werfcontroles.

Veiligheidsaspecten in en rond een sleuf bij rioleringswerken

Opleiding

Opleidingen op maat van de rioleringssector worden georganiseerd door Aquafin. Klik hier voor meer informatie.

Enquête

Om deze checklist verder te verbeteren en aan te vullen vragen we uw mening via onderstaande vragenlijst.
Dit vraagt slechts vijf minuten van uw tijd.

Veiligheidsfilmpjes