Veiligheidsmaatregelen rioolbeheerders inzake COVID-19 geüniformiseerd

De werkgroep Veiligheid van VLARIO heeft als hoofddoel veiligheid op sectorniveau bespreekbaar te maken en te streven naar eenduidige veiligheidsafspraken voor de operatoren. Inzake COVID-19 vinden er wekelijks overlegmomenten plaats om kennis en ervaring te delen. Er werd intussen al heel wat onderzoek verricht bij de verschillende partijen.

Veiligheidsmaatregelen rioolbeheerders covid-19 27 mei 2020

Besloten ruimtes, overal en nergens

Besloten ruimtes op werven worden vaak niet als dusdanig herkend en benoemd. Als gevolg hiervan worden risico’s (atmosferische en/of evacuatie) afkomstig van besloten ruimtes vaak over het hoofd gezien. De gevolgen van het onoordeelkundig omgaan met deze risico’s kunnen zeer ernstig zijn. Daarom werd in de schoot van Vlario een werkgroep veiligheid opgericht die zich focust op het thema “besloten ruimtes in werfsituaties” en die zich tot doel stelt praktische tools en opleidingen uit te werken.

Werfsituaties zijn per definitie zeer veranderlijk. Veiligheidsrisico’s, al dan niet door interactie van verschillende activiteiten, kunnen in de loop van de werkzaamheden sterk variëren. Zeer gekende veiligheidsrisico’s bij het aanleggen, vernieuwen en/of renoveren van rioleringen zijn: werken in sleuven en putten, biologische agentia (aanwezig in vervuilde grond en afvalwater), chemische agentia, nutsleidingen, werfmachines, verkeer … Veel minder bekend is het risico van besloten ruimtes. Dit is een begrip dat eerder gelinkt wordt aan opslagtanks en installaties in de chemische nijverheid. Maar besloten ruimtes in werfsituaties, kom nou? Lees er meer over in het artikel hieronder.

Artikel - Besloten ruimtes, overal en nergens

 

De werkgroep maakte hiervoor reeds een checklist op. U kan de toelichting en checklist hieronder downloaden.

Toelichting veiligheid provinciale contactdagen
Checklist Besloten Ruimtes in Werfsituaties versie 9

Opleiding

Opleidingen op maat van de rioleringssector worden georganiseerd door Aquafin. Klik hier voor meer informatie.

Enquête

Om deze checklist verder te verbeteren en aan te vullen vragen we uw mening via onderstaande vragenlijst.
Dit vraagt slechts vijf minuten van uw tijd.

Veiligheidsfilmpjes