De 6 belangrijkste uitdagingen die VLARIO ziet voor de volgende regeringsperiode 2024-2029:

1) Er is behoefte aan een concreet afsprakenkader en financiële transparantie.

VLARIO pleit voor een hernieuwde focus op waterkwaliteit en roept gemeenten en rioolbeheerders op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het behalen van de reductiedoelstellingen.

2) De financiering van het waterbeleid moet sluitend worden gemaakt.

VLARIO vraagt een combinatie van verschillende inkomstbronnen om vertraging te voorkomen en juridische procedures te vermijden.

3) Het waterbeleid moet klimaatbestendig worden en rekening houden met klimaatdoelstellingen.

VLARIO vraagt om procedures aan te passen om doorlooptijden te verkorten, met nadruk op geïntegreerde planning en financiering.

4) Er is nood aan een instrument voor opname van maatregelen rond beheer en onderhoud van bestaande rioleringssystemen in de financiële planning.

VLARIO vraagt om een betere afstemming bij projecten en een vereenvoudiging van omgevingsvergunningen.

5) Het hemelwaterbeleid dient in lijn te zijn met het rapport ‘Weerbaar Waterland’.

VLARIO vraagt om de verantwoordelijkheden van de gemeenten en concrete doelen te definiëren om droogte en wateroverlast aan te pakken. 

6) Er dient een Vlaams Kennis- en Innovatieprogramma voor waterzekerheid uitgewerkt te worden.

VLARIO vraagt om heroriëntatie van middelen en biedt haar coördinatie aan.

Lees het volledige memorandum hieronder.
Meer info? Contacteer Wendy Francken, directeur VLARIO – wendy.francken@vlario.be – 0479/48 43 94

Memorandum verkiezingen 2024