Beschrijving van de innovatie

Het project bevindt zich aan de kern van Huldenberg en is zeer hellend. Het klassieke verkavelingsconcept wordt hier verlaten en er wordt gekozen voor een autoluwe en groenwijk met een grote infiltratie‐ en bufferzone die tevens het centrale hart van de wijk vormt. Een echt verbindingselement waar gespeeld kan worden en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

Ingezonden door: Quadrant bvba

Projectfiche