Beschrijving van de innovatie

Het project werd losgekoppeld van de bestaande riolering op vlak van regenwater. Dit was mogelijk door de wijk groen op te vatten en te werken met een systeem van open grachten en 3 infiltratie‐ en bufferbekkens, waarvan twee bovengronds en één ondergronds. Daarnaast worden deze ook ingezet als speelzones met verschillende karakters: een open grasplein enerzijds en een speelbos anderzijds.

Ingezonden door: Quadrant bvba

Projectfiche