Nieuw bestek opmaak hemelwater- en droogteplan

De Blue Deal stelt dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies als zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan. Om gemeentebesturen hierbij te ondersteunen, heeft de CIW een blauwdruk uitgewerkt.

De blauwdruk geeft verduidelijking bij de inhoud van een hemelwater- en droogteplan, het te doorlopen proces voor de opmaak en goedkeuring ervan en de doorwerking naar het lokale beleid en initiatieven op het terrein.  Ook inspirerende goede praktijken komen aan bod. 

Een hemelwater- en droogteplan is veel meer dan zomaar een plan. Het zet een proces op gang om te komen tot een integrale watervisie en vormt een basis voor een veerkrachtige stad of gemeente.

Om een dienstverlener aan te stellen voor de opmaak van een hemelwater- en droogteplan kan het VLARIO-bestek gebruikt worden.

 

BLAUWDRUK Hemelwater- en droogteplan
Bestek aanstellen dienstverlener opmaak hemelwater- en droogteplan

Waarom een hemelwater- en droogteplan opmaken? Lees meer