Update handleiding voor het leggen van gravitaire rioleringen en collectoren

Als onderzoekscentrum voor de wegenbouw en kenniscentrum & overlegplatform voor hemelwater- en afvalwaterbeheer in Vlaanderen publiceren OCW en VLARIO samen de “Handleiding voor het leggen van gravitaire rioleringen en collectoren” (A 100). Dit document kreeg recent een update. De vorige editie van dateerde van het jaar 2006 (A 76).

De publicatie geeft aanbevelingen voor de opdrachtgever, ontwerper en opdrachtnemer voor de technisch correcte en kwalitatieve aanleg van een gravitaire riolering of collector in een open bouwsleuf, inclusief de plaatsing van toezicht- of verbindingsputten en de uitvoering van huis- en rioolkolkaansluitingen. Het doel is de vooropgestelde langetermijnkwaliteitsdoelstellingen (= waterdichtheid en lengteprofiel) van de riolering in de tijd te waarborgen.

Deze handleiding steunt op de recentste voorschriften in het Vlaamse standaardbestek 250 versie 4.1 en de aanvullingen van VLARIO hierop. Deze update werd gerealiseerd dankzij de samenwerking tussen OCW (eenheid Waterafvoer en Infiltratietechnieken) en ad-hoc-werkgroep 6 Lange termijn kwaliteit riolering van VLARIO.

 

A100 Handleiding