Nieuwe methodiek hemelwater- en droogteplan

Voor de opmaak van de hemelwater- en droogteplannen werd een blauwdruk uitgewerkt door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid. Deze blauwdruk vervangt de methodologie die in 2017 ter beschikking werd gesteld. Met deze blauwdruk kunnen lokale besturen aan de slag gaan om op die manier tot ambitieuzere hemelwater- en droogteplannen te komen zoals vooropgesteld in de Blue Deal.

De blauwdruk geeft verduidelijking bij de inhoud van een hemelwater- en droogteplan, het te doorlopen proces voor de opmaak en goedkeuring ervan en de doorwerking naar het lokale beleid en initiatieven op het terrein.  Ook inspirerende goede praktijken komen aan bod.

Lees meer

 

BLAUWDRUK Hemelwater- en droogteplan
Samenvatting beleidscontext hemelwater- en droogteplan