Nieuwe systeemkaarten online voor infiltratie/buffering

 

Er zijn verschillende soorten infiltratie- en buffersystemen. In aanvulling op de ‘Katern afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater’ (Beschikbaar op ledengedeelte van VLARIO – Publicaties) werden hiervoor systeemkaarten (productfiches) opgemaakt voor de verschillende producten/systemen welke in België standaard leverbaar zijn voor afkoppeling, hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater met inbegrip van rand- en voorbehandelingsapparatuur.

De fiches kregen een update en er zijn ook nieuwe fiches beschikbaar. Er zullen binnenkort nog bijkomende fiches toegevoegd worden. Deze systeemkaarten zijn louter indicatief met informatie aangeleverd door de respectievelijke leveranciers.
Wil u als lid uw product ook hiertussen zien, neem dan contact op met info@vlario.be.

Raadpleeg systeemkaarten