Hoe de indiener verder op weg helpen?

Via de rubriek ‘meer weten als architect en ontwerper‘ kan de indiener alle informatie vinden om het rioleringsstelsel en -plan op te maken conform de wetgeving en richtlijnen.

Een aanvraag dient ingediend te worden via het omgevingsloket. De aanstiplijst hemelwater dient mee ingediend te worden. Hierin wordt o.a. de grootte van de regenwaterput, infiltratievoorziening en/of buffervoorziening bepaald.

Informeer de indiener ook of een septische put voor zwart water verplicht is in uw gemeente.

Wat controleren op het rioleringsplan?

Via nazicht van het rioleringsplan kan nagegaan worden of het rioleringsstelsel voldoet aan de wet- en regelgeving. Uiteindelijk gaat de aannemer vaak aan de slag met het rioleringsplan, dus grondig nazicht is vereist zodat er achteraf geen fouten vastgesteld worden tijdens de keuring.

De voorwaarden inzake de plaatsing en dimensionering van de regenwaterput/infiltratievoorziening/buffervoorziening alsook of een septische put verplicht is worden best specifiek mee opgenomen als voorwaarden in de omgevingsvergunning.

Vermeld ook in de omgevingsvergunning dat een keuring verplicht is vóór eerste ingebruikname en tot wie men zich hiervoor dient te richten.

Overgang nieuwe GSV Hemelwater 2023

Sinds 2 oktober 2023 is de nieuwe GSV Hemelwater van toepassing. Stel: iemand dient op 1 oktober een onvolledige aanvraag in maar er moet nog iets aangepast worden. Blijft dan de oude GSVH van toepassing of is dan toch de nieuwe GSVH toe te passen?

  • Werkwijze 1: de gemeente vraagt binnen de 30 dagen om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Dat gebeurt door een nieuwe “PIV” op te laden. (projectinhoudversie). Dan blijft het dossier “ingediend” op 1 oktober en blijft de oude verordening van toepassing.
  • Werkwijze 2: de gemeente verklaart het dossier onmiddellijk onvolledig zonder aanvulmogelijkheid. Dan moet men een nieuwe aanvraag met een nieuw dossiernummer indienen. En zal de nieuwe verordening van toepassing zijn.

 

FLOW GSV Hemelwater 2013: