Hoe de indiener verder op weg helpen?

Via de rubriek ‘meer weten als architect en ontwerper‘ kan de indiener alle informatie vinden om het rioleringsstelsel en -plan op te maken conform de wetgeving en richtlijnen.

Een aanvraag dient ingediend te worden via het omgevingsloket. De aanstiplijst hemelwater dient mee ingediend te worden. Hierin wordt o.a. de grootte van de regenwaterput, infiltratievoorziening en/of buffervoorziening bepaald.

Informeer de indiener ook of een septische put voor zwart water verplicht is in uw gemeente.

Wat controleren op het rioleringsplan?

Via nazicht van het rioleringsplan kan nagegaan worden of het rioleringsstelsel voldoet aan de wet- en regelgeving. Uiteindelijk gaat de aannemer vaak aan de slag met het rioleringsplan, dus grondig nazicht is vereist zodat er achteraf geen fouten vastgesteld worden tijdens de keuring.

De voorwaarden inzake de plaatsing en dimensionering van de regenwaterput/infiltratievoorziening/buffervoorziening alsook of een septische put verplicht is worden best specifiek mee opgenomen als voorwaarden in de omgevingsvergunning.

Vermeld ook in de omgevingsvergunning dat een keuring verplicht is vóór eerste ingebruikname en tot wie men zich hiervoor dient te richten.