De opleiding afkoppelingsadviseur is een twee-daagse opleiding telkens van 9u. tot 16u.30.

Wanneer men op privéterrein regenwater en afvalwater dient te scheiden bij bestaande gebouwen wordt er vaak aan een afkoppelingsadviseur gevraagd om het bestaande stelsel in kaart te brengen en een voorstel te doen om de afkoppeling te verwezenlijken. Maar ook bij renovaties is het reeds aan te raden om regenwater en afvalwater te scheiden.

Meer informatie over afkoppelen en de taak van de afkoppelingsadviseur vindt u in het Praktisch Vademecum afkoppelen van hemelwater.

 

Programma

Dag 1: theorie

Hierbij wordt vertrokken vanuit een zekere basiskennis over riolering van waaruit gefocust wordt naar de meer praktijkgerichte kennis.

1. Algemeen
Welke zijn de taken van de afkoppelingsadviseur? Is dit voor iedere opdrachtgever hetzelfde en hoe start ik met een afkoppelingsproject?
2. De Wetgeving / verzekering
De adviseurs krijgen de rode draad mee van de wetgeving betreffende het afkoppelen van regenwater. Vanuit dit wettelijke kader dient de afkoppelingsadviseur zijn adviezen op te maken.
3. Methodiek
Door de complexiteit van de afkoppelingsprojecten is een methodische aanpak een noodzaak. Hierbij komt oa aan bod: Opmaak plannen en documenten, planning privé-werken en openbare werken, financieel beheer, controletaken, …
4. Materialenleer: toepassing en eigenschappen
De afkoppelingsadviseurs dienen de materialen samen met hun eigenschappen en toepassingen goed te kennen zowel voor de onderbouw als de bovenbouw. Met deze kennis dient hij bijvoorbeeld de afwerking van asfalt, klinkers of gazon te beoordelen. Bij het oplossen van conflictsituaties tussen de aannemer en de eigenaar kan deze theoretische benadering helpen bij het nemen van gefundeerde beslissingen.
5. Praktijkervaring van een afkoppelingsadviseur

 

Dag 2: Praktijk en examen

Workshop “Communicatie”
De menselijke en sociale aanpak tijdens de bezoeken ter plaatse, die vaak bepalend zal zijn voor het scheppen van een goed klimaat tijdens het project, verdienen veel aandacht. Daarom zal dit onderdeel van de opleiding, door middel van enkele theoretische regels maar vooral via praktische voorbeelden, tips en discussietechnieken door een ervaren specialist worden toegelicht.

Om dit in de praktijk om te zetten wordt dit getoetst aan de hand van een workshop waarbij de deelnemers actief moeten meewerken. In deze workshop worden bijvoorbeeld echte conflicten geënsceneerd, waarbij de adviseur de theoretische kennis over conflictbeheersing kan toepassen.

Workshop “Methodiek”
Aan de hand van een fictief afkoppelingsproject worden de verschillende fases van de methodiek toegepast. Door de effectieve uitwerking van een project kunnen heel wat praktische vragen beantwoord worden.

Examen
Op het einde van de dag wordt een examen afgenomen. Hierbij worden theoretische vragen gesteld en krijgt u als oefening een afkoppelingsstudie. Enkel indien u slaagt (>70%) ontvangt u een attest. Dit attest zal opgevraagd worden door bv. rioolbeheerder/gemeenten.

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

 

Lesgevers: Riet Lismont (Vlario), Thomas De Mol (Wavin), Bart Van Bever (Aquafin) en Arno Vansichen (communicatiespecialist).

Aantal lesuren: 12

Schrijf u hieronder alvast in voor de opleiding in 2025. Als u geen bevestiging ontvangt bent u niet ingeschreven. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u. Als u dan niet kan, kan u zich nog uitschrijven. Personen die niet ingeschreven zijn worden niet toegelaten tot de opleiding.

Data
Nog te bepalen – 2025

Locatie
Nog te bepalen

2-daagse opleiding

Opleiding afkoppelingsadviseur 2025

"*" geeft vereiste velden aan

Inschrijvingsformulier

Enkel de 10 cijfers zonder BE. Bijvoorbeeld: 0480699138.
Naam*
Adres*
E-mailadres*
Deelname*
Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
Indien van toepassing

Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is kosteloos t.e.m. 2 weken voor de opleiding. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

Nieuwsbrief
Akkoordverklaring*