Keuren volgens ISO17020

De keurder staat in voor de keuring van de privé-riolering van de klant. Als privé-riolering wordt beschouwd de volledige installatie voorbij de huisaansluitputjes voor regenwater en afvalwater. De keurder moet aan de hand van een aantal inspecties kunnen vaststellen of de installatie van de klant voldoet aan de vereisten geldend in het gebied waar de keuring wordt uitgevoerd. De keuring geldt voor alle nieuwbouwwoningen.

De kwaliteit kan enkel gewaarborgd worden door toepassing  van een op ISO 17020 gebaseerd kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem voorziet in uniforme opleiding en bijscholing van de keurder. De kwaliteitsborging van de keuringen kan enkel gebeuren wanneer de keuringen op een eenvormige manier geregistreerd worden. Deze registratie dient als input voor het uitvoeren van gerichte controles op de keuringen en keurders. De resultaten  van de controles leiden tot het bijsturen van de keuring, of van de keurder zelf.

 

Wie komt in aanmerking als kandidaat keurder?

Een keurder dient onpartijdig en zonder belangenvermenging een keuring te kunnen uitvoeren. Daarom is het noodzakelijk dat u bij de aanvraag tot inschrijving van de cursus “keurder voor privé-riolering” hiervan op de hoogte bent.

Een keurder mag niet betrokken zijn bij activiteiten die in conflict kunnen zijn met de onafhankelijkheid van zijn oordeel en zijn integriteit met betrekking tot zijn keuringsactiviteiten. Je mag dus bv. in een afkoppelingsproject niet afkoppelingsadviseur en keurder tegelijk zijn.

Wat zijn de vereisten om keurder te worden?

De keurder moet over volgende voorkennis beschikken

 1. In het bezit zijn van een A2 diploma of gelijkwaardig.
 2. De werking van rioolstelsels kennen, in al zijn mogelijke toepassingen mbt privé-riolering.
 3. Alle rioleringsonderdelen kennen en de werking van deze onderdelen.
 4. Op de hoogte zijn van de code van praktijk mbt de aanleg van rioolsystemen op privéterrein.
 5. Kennis hebben van begrippen zoals infiltratie, vertaagde afvoer, buffering, Iba’s , … .
 6. Verschillende afvalwaterstromen kennen; grijs water, zwart water, Drainage, DWA, RWA, … .
 7. Kennis van de verschillende materialen en hun toepassing
 8. Technisch onderlegd zijn om te kunnen omgaan met de toestellen gebruikt voor het keuren.
 9. Kunnen omgaan met een digitale webapplicatie om keuringsgegevens te registreren.
 10. Correct volgens een aantal wettelijke bepalingen een controle uitvoeren.
 11. Een zekere logica bezitten, om een aantal verbanden te kunnen leggen tijdens de keuring.
De opleiding omvat volgende luiken:
Administratief luik
 • Administratieve bepalingen;
 • Regelgeving – wat is de geldende wetgeving;
 • Rioleringsonderdelen;
 • Controle documenten.
Technisch luik
 • Verschillende testmethodes en diagnose stellen;
 • Procedure van controles o.a. juistheid van aansluiting van de dakafvoer en verhardingen, controle op scheiding van RWA en DWA, controle op goede uitvoering, controle van de regenwaterput, controle van de infiltratie- en/of buffervoorziening, controle van de kelderaansluiting, …;
 • Oefeningen en vragen;
 • Invullen en registratie van keuringsformulier;
 • Voorbereiding op praktijkoefening + hoe invullen van keuringsformulier + minimum vereisten qua uitrusting van keurder;
 • Praktijkoefening.
Examen
 • Over administratief luik;
 • Over technisch luik;
 • Praktijk proef (individuele proef per deelnemer)

Om te slagen dient u minimum 70% te behalen.

Wat zijn de vereisten om keurder te blijven?

De keurder moet aan 5 vereisten voldoen om zijn keurderscertificaat te behouden: jaarlijkse administratieve bijdrage tijdig betalen, deelname aan de jaarlijkse verplichte bijscholing, slagen voor tussentijds georganiseerde examens, uitvoering van nacontroles op vraag van Vlario en minimum 10 keuringen per jaar uitvoeren.

Voorwaarden keurder VLARIO

 

Opgelet: U kan enkel deelnemen aan het examen wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd. Wisselen van persoon tijdens de opleiding is niet toegestaan.

 

Lesgevers
De lesgevers van de opleiding keurder privéwaterafvoer bestaan uit de technisch expert/kwaliteitsverantwoordelijke privéwaterafvoer van Vlario, de adviseur privédomein van een rioolbeheerder als organisator van keuringen en een technisch afgevaardigde van de Vlario-werkgroep voor bespreking van de verschillende rioleringsonderdelen en dimensionering.

Aantal lesuren: 13

 

U kan zich hieronder reeds inschrijven. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u. De opleiding is voorzien in het voorjaar 2022. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan de opleiding ook vroeger georganiseerd worden.

Data
Nog te bepalen – 2022

Locatie
Nog te bepalen

3-daagse opleiding