Deze opleiding is bedoeld voor beginnende ingenieurs van openbare besturen, intercommunales, studiebureaus,… die regelmatig bestekken moeten maken. De inhoud van de cursus steunt op 4 pijlers, zijnde:

  • onderhoudswerken;
  • buitengewone herstellingswerken;
  • rioleringswerken;
  • nieuwe aanleg van wegen.

Deze opleiding bestaat uit 10 sessies van 4 uur waarvan 2 uur theorie en 2 uur praktijk (40 uur).

Deze opleiding zal gewaardeerd worden met een VLARIO-attest “Opmaak van bestekken” en kan in aanmerking komen voor de vorming in het kader van de functionele loopbaan.

Sedert het invoeren van de wetgeving op de overheidsopdrachten wordt het uitvoeren van opdrachten voor besturen moeilijker omdat er steeds een bestek gevraagd wordt. Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw wordt steeds gehanteerd voor het opstellen van deze opdrachten. Vooral de beginnende ingenieurs worden opgedragen om deze werken op te stellen en dit meestal zonder begeleiding. In deze basiscursus is het de bedoeling problemen voor te stellen en deze proberen op te lossen en om deze bestekken al doende op te maken en uit te werken. Uitgangsprincipe is sowieso de praktijk. Daarom zullen er problemen via foto’s of film worden opgegeven en gevraagd worden om deze op te lossen. Het is de taak van de cursist om in de catalogus van de genormaliseerde posten de juiste post te vinden, deze te gebruiken en een raming op te stellen in de les.

Op het einde van elke dag wordt een samenvattende opmetingsstaat – met raming – verwacht die kan nagekeken worden en tijdens de volgende les – individueel of collectief – wordt besproken. Er wordt vertrokken van een eenvoudig voorbeeld en stelselmatig zal de moeilijkheidsgraad opgetrokken worden om, op het einde, met kennis van zaken kleine bestekken te kunnen opstellen. Omdat de kennis van het standaardbestek 250 essentieel is zal er ook elke les een samenvatting van de voorschriften worden uitgelegd, met vooral aandacht op de werken die inbegrepen zijn in de eenheidsprijs. Altijd zal getracht worden om, vanuit de ervaring, te wijzen op de mogelijke discussiepunten van de aannemer over de voorgestelde oplossing. Gelijktijdig worden de aanbestedingsdocumenten (bijzonder bestek) besproken en opgesteld.

Op het einde van de lessenreeks moet de individuele cursist met kennis van zake bestekjes kunnen opstellen en laten uitvoeren zonder discussies te verwachten.

Lesgever
De lesgever voor de opleiding opmaak van bestekken is Paul Van Eyck. Hij is één van de lesgevers van VLARIO voor de opleidingen Opmaak van Bestekken, Werftoezicht, Standaardbestek 250. Hij is gastdocent bij PXL hogeschool en medewerker aan de werkgroepen van het Opzoekingscentrum van de Wegenbouw. Hij beschikt over veel praktijkervaring.

 

Schrijf u hieronder alvast in voor de opleiding 2024. Als u geen bevestiging ontvangt bent u niet ingeschreven. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u. Als u dan niet kan, kan u zich nog uitschrijven. Personen die niet ingeschreven zijn worden niet toegelaten tot de opleiding.

Data
Nog te bepalen – 2024

Locatie
Nog te bepalen

10-daagse opleiding (4 uur)