De samenstelling en inhoud van het programma is naar de onmiddellijk praktische toepassing en gebruik voor de werftoezichter op de werf gericht, en bestaat onder voorbehoud uit:

Dag 1: Standaardbestek 250 versie 4.1 + Taken werftoezichter

Voormiddag:

 1. Toelichting opbouw contractuele documenten
 2. Standaardbestek 250: Uiteenzetting van de verschillende artikels, inzonderheid deze welke van de kant van de werftoezichter moeten zijn gekend en worden opgevolgd:
 • Hoofdstuk I: Administratieve bepalingen
 • Hoofdstuk II: Algemene bepalingen en nomenclatuur onderdelen van een riolering
 1. Catalogus van de genormaliseerde posten
 • Overlopen van de belangrijkste posten met betrekking tot de aanleg van rioleringen

Namiddag:

 1. Plaats van de toezichter in het werfgebeuren
 2. Door de toezichter uit te oefenen taken
 3. Te gebruiken standaarddocumenten
 4. Weerverletdagen en andere te vermelden dagen
 5. Veiligheidsmaatregelen voor betreden van rioleringen, collectoren, pompstations enz.

 

Dag 2 : Omgaan met grondverzet op de werf + SB 250

Voormiddag : omgaan met grondverzet

Namiddag : SB 250 hoofdstuk 4

 

Dag 3:   SB 250

Voormiddag : hoofdstuk 3 en 7

Namiddag : hoofdstuk 5 en 6

 

Dag 4 : SB 250 – hoofdstuk 8,9 en 12

 

Dag 5: Werproeven, keuring materialen en werf/bedrijfsbezoek

Voormiddag : Toelichting over uit te proeven bij aanleg van riolering en wegenis.

Namiddag Keuring materialen , bedrijfsbezoek/werfbezoek en waterdichtheidsproef–   afsluiting opleiding – uitreiking attesten

 

Aansluitend receptie en uitreiking van de attesten .

 

AANTAL LESUREN: 35 uur (5 dagen van 7u.)

LESGEVERS
De lesgevers van de opleiding werftoezicht staan al jaren in de praktijk. Zij zijn ondermeer afkomstig van Grondbank, Fluvius, Stad Hasselt, Provincie West-Vlaanderen, WTCB, Copro, Aquafin en VLARIO.

U kan reeds inschrijven voor de opleiding in 2023. Zodra de data en locatie gekend zijn informeren wij u hierover.

Data
Nog te bepalen 2023

Locatie
Nog te bepalen

5-daagse opleiding

Opleiding werftoezicht 2023

"*" geeft vereiste velden aan

Inschrijvingsformulier

Enkel de cijfers zonder BE0. Bijvoorbeeld: 123456789.
Naam*
Adres*
E-mailadres*
Deelname*
Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
Indien van toepassing
Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is kosteloos t.e.m. 2 weken voor aanvang. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

Akkoordverklaring*