Door Dorien Mahieu, expert IBA waterzuivering en hergebruik bij Pidpa en Griet Goossens, adviseur Milieu & Klimaat bij de Vlaamse Confederatie Bouw

Is de aanleg van collectieve zuivering in afgelegen gebieden nog altijd relevant of zetten we in afgelegen gebieden beter in op individuele zuivering of zuivering op wijkniveau? En hoe kan de weerbaarheid van de bebouwde omgeving tegen droogte en waterschaarste worden versterkt door de toepassing van individuele en collectieve innovatieve technologieën?