Beschrijving van de innovatie

Verhardingen worden in dit project tot het minimum beperkt. De woningen worden geclusterd rond een centraal groen plein dat tevens dienstdoet als infiltratie‐ en bufferbekken. Deze wordt opgeladen met zit‐ en speelmogelijkheden ten dienste van de omgeving en sluit aan op het bestaande groen‐ en speelnetwerk in de gemeente. Het verbindt de nieuwe wijk met de bestaande omgeving op een zachte manier.

Ingezonden door: Quadrant bvba

Projectfiche