Beschrijving van de innovatie

Afvalwater zuiveren onder een parkeerplaats met de Phytoparking. De Phytoparking is een natuurlijke afvalwaterzuivering, gebaseerd op de techniek van beluchte rietvelden. Eén parkeervak (2,50 x 5,00 m) kan het afvalwater van 16 personen behandelen. Overal waar parkeerruimte voorzien is, kan afvalwater onder deze parkeerplaatsen gezuiverd worden. Zo wordt aansluiting op de riolering overbodig.

Ingezonden door: Rietland bvba

Projectfiche