Op de werf worden vele proeven uitgevoerd maar dit gebeurt niet altijd op de correcte wijze. Binnen de ad werkgroep werfproeven van Vlario werd een praktisch vademecum opgemaakt met een korte beschrijving van de proef, de uitvoeringsmodaliteiten en aandachtspunten waarmee de werftoezichter rekening dient te houden.

Het praktisch vademecum werfproeven geeft een overzicht van de meest frequente proeven in het kader van riolering en wegenis en is bestemd voor werftoezichters. Dit document is gebaseerd op het standaardbestek 250 (SB250) en de aanvullingen. Raadpleeg steeds het bijzonder bestek voor bijkomende richtlijnen en eisen. digitale versie is beschikbaar op het ledengedeelte alsook de Excel-sjablonen.

U kan het praktisch vademecum werfproeven downloaden op het ledengedeelte.
Er zijn 2 uitgaven:

  • voor werftoezichter
  • voor leidend ambternaar