Beschrijving van de innovatie

Water en groen krijgen een prominente plaats in het nieuwe inbreidingsproject. Water wordt op eigen terrein gestockeerd, gerecupereerd, geïnfiltreerd en gevisualiseerd. De site wordt zo maximaal onthard. Alle woonentiteiten zijn aangesloten op het recuperatiesysteem in slimme communicatie met het bovengrondse visuele infiltratiesysteem (grachten, bekkens,…). De twee systemen werken communicerend met mekaar zodat het water gebruikt wordt voor nu en later.

Ingezonden door: Vivo 2 i.s.m. stad Peer

Projectfiche