Bouwsector versterkt omgeving tegen droogte en waterschaarste

Het consortium bestaande uit Embuild Vlaanderen, NAV, Vlakwa, VLARIO en Buildwise startte dit jaar een COOCK project met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) om de Vlaamse waterproblematiek (droogte, wateroverlast) vanuit de bouwsector mee aan te pakken. Het is essentieel dat er in een vroeg stadium in het bouwproces voldoende aandacht is voor rationeel watergebruik, en mogelijkheden tot circulair watergebruik en het aanvullen van grondwaterstanden. Via dit project wil de sector een antwoord bieden op de stijgende vraag naar kennis, praktijkervaringen, tools en ondersteuning omtrent nieuwe technieken vanwege doelgroepbedrijven. Het project loopt tot eind februari 2024.

Via de projectwebsite vindt u alle informatie terug. Op dit platform zullen in de loop van het project ook de verschillende resultaten worden gepubliceerd.

Pilootprojecten geven het goede voorbeeld

Via het project werd een oproep gelanceerd naar voorbeeldprojecten die nieuwe waterbewuste technieken implementeren en waarvan de opgestoken kennis en lessen kunnen worden gedeeld. Vanuit de 45 ingezonden kandidaturen, zijn 12 projecten geselecteerd die in kaart zullen worden gebracht. De 5 projecten die zich nog in ontwerp-of uitvoeringsfase bevinden, worden nauw opgevolgd. Benieuwd welke projecten weerhouden zijn? Via deze link vindt u alvast een overzicht met een beknopte beschrijving.

Nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte, dan kan u zich HIER inschrijven op onze nieuwsbrief Waterbewust Bouwen.

Zelf een project?

Heeft u of kent u een bouwproject dat aan de slag is gegaan met nieuwe opgebouwde kennis en technieken rond waterbewust bouwen, hetzij via nieuwe technologieën die bijdragen tot rationeel watergebruik en -besparing, het circulair gebruik van water in het gebouw, het aanvullen van de lokale grondwaterstanden door collectieve infiltratie, of een combinatie hiervan? Laat het ons dan weten, zodat we alle goede voorbeelden die aan de slag gaan met de nieuwe kennis en innovaties in Vlaanderen, in kaart kunnen brengen.

Dit kan door het invullen van volgend online aanmeldingsformulier.

Partners

Met de steun van