Beschrijving van de innovatie

Retin-Bekken: Betreft een gecombineerd ondergronds retentie- en infiltratiebekken welke onder normale condities een volledig passieve werking heeft. De nadruk  ligt op het retentiegedeelte welke, wanneer vol, overstroomt in het infiltratiegedeelte. Bij dreiging van calamiteit kan het retentiegedeelte middels slimme sturing vooraf maximaal infiltreren en indien nodig preventief geloosd worden.

Ingezonden door: Aggeres NV, Aquafin NV en stad Roeselare

Projectfiche