Riet Lismont geeft vast les in de opleiding afkoppelingsadviseur en keurder privéwaterafvoer.

Vanaf Riet Lismont in dienst is heeft zij eerst zelf de opleidingen gevolgd en zich ingewerkt in de materie via haar voorganger.

Riet Lismont is kwaliteitsverantwoordelijke en technisch expert van de keurders binnen Vlario.
Dit betekent dat zij kennis heeft over de wetgeving, procedures en werkinstructies van de keurders i.k.v. de ISO17020 voor de dagelijkse uitvoering van haar job.

Procedures en werkinstructies zijn door en door gekend door Riet Lismont en worden jaarlijks ook intern geëvalueerd en aangevuld samen met de beoordelingscommissie van Vlario.

Jaarlijks worden er een 80-tal nacontroles op terrein uitgevoerd door Riet Lismont waardoor zij ook praktijkervaring opdoet en evalueert. Deze praktijkervaring komt tijdens de opleiding keurder ook aan bod aan de hand van voorbeelden om keurders voor te bereiden op hun keuringen.

Voor de opleiding afkoppelingsadviseur dient dezelfde wetgeving m.b.t. riolering ook gekend te zijn door de afkoppelingsadviseur.
In deze opleiding staat Riet Lismont in voor de module wetgeving en keuring riolering.