Beschrijving van de innovatie

De rioolinventaris brengt data van alle rioolbeheerders in Vlaanderen samen. Het geeft een overzicht van het volledige rioleringsnetwerk en ondersteunt een kostenefficiënt rioleringsbeleid. Dit door een intensieve samenwerking tussen VMM, lokale besturen, rioolbeheerders en Aquafin. De rioolinventaris webapplicatie vormt de basis voor verschillende diensten zoals verrijkte info, tracing van afvalwater en een digitaal loket voor subsidieaanvragen.

Ingezonden door: Vlaamse milieumaatschappij

Projectfiche