Beschrijving van de innovatie

Op een te ontwikkelen site plannen Aquafin en Denderoever een lokaal warmtenet met recuperatie van warmte uit rioolwater. Een warmtewisselaar in een riool zal duurzame warmte én koelte leveren. Op jaarbasis wordt 90% van de totale warmtevraag ingevuld. Doordat de gebouwen energiezuinig zijn en het lokale warmtenet op lage temperatuur werkt, is er weinig transportverlies met maximaal rendement.

Ingezonden door: Denderoever NV, Aquafin NV en Sweco NV

Projectfiche