Beschrijving van de innovatie

Door de renovatie van deze wijk kreeg deze een nieuwe groene aanblik. De woonstraten takken allen aan op een centrale groene as die als verbindend lint er doorheen slingert. Dit groen lint doet niet alleen dienst als infiltratie‐ en buffervoorziening maar is ook de trage, veilige as doorheen de wijk tot aan het buurthuis. Deze groene as rijgt letterlijk alles aan elkaar en brengt mensen samen.

Ingezonden door: Quadrant bvba

Projectfiche