Door Ingeborg Barrez, afdelingshoofd Kern regisseur van de waterketen bij de VMM en Danny Baeten, directeur Procesinnovatie van Aquafin

De sturing van de afvalwatersector wordt hervormd naar een meer resultaatgerichte, flexibele en programmatorische aanpak. Ingeborg Barrez, afdelingshoofd Kern regisseur van de waterketen bij de VMM, kadert de vernieuwde rol van VMM en Aquafin en de impact daarvan op de projectcyclus. Danny Baeten, directeur Procesinnovatie bij Aquafin, licht toe hoe de behoeften van de gemeenten het uitgangspunt zullen vormen in deze cyclus. De onderling afgestemde investeringsprojecten zullen ook sneller worden uitgevoerd door kortere doorlooptijden in de ontwerpfase en sterk vereenvoudigde procedures.