Beschrijving van de innovatie

In dit project wordt het (deels) oplossen van een wateroverlastprobleem op een KMO-zone in Wetteren gekoppeld aan hergebruik van regenwater in een speeltuin en volkstuintjes. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een ondergronds regenwaterbuffering en –zuiveringssysteem op basis van een ‘schelpenbed’, de Urban Rainshell.

Ingezonden door: EWB Solutions, Wetteren en Aquafin NV

Projectfiche