Beschrijving van de innovatie

Het ondergronds (riool)patrimonium wordt digitaal geïnventariseerd. Voor inspectie en automatische verwerking van mangaten is er SewerMapper: een multisensorische scanner met online cloud-platform. Gegevens worden geüpdatet, geraadpleegd en tussen stakeholders uitgewisseld. Deze digitale ondergrondse wereld maakt efficiënt en proactief management van ‘onzichtbare’ infrastructuur mogelijk.

Ingezonden door: SpacePal

Projectfiche