Als erkende keuringsinstelling vindt VLARIO het belangrijk om u correct te informeren.

Vanaf 1 januari 2021 verandert er namelijk één en ander wat betreft de keuringen van de privéwaterafvoer. Dit heeft gevolgen voor rioolbeheerders, alsook voor gemeenten die het rioolbeheer uitbesteden, dus voor een heel aantal van onze leden. Meer info over de wijzigingen vindt u hier.

Alle keuringen dienen pas vanaf 1 januari 2022 georganiseerd en uitgevoerd te worden volgens de ISO/IEC 17020. VLARIO was al jaren vragende partij voor deze kwaliteitsborging en wij zijn verheugd dat dit vanaf 2022 standaard geëist zal worden. Aangezien VLARIO kwaliteit hoog in het vaandel draagt, zijn wij hiervoor al sinds 2011 geaccrediteerd door Belac. Alle uitgevoerde keuringen sinds 2011 hebben wij in onze KPR-databank ter beschikking voor de gemeenten en rioolbeheerders.

Het voordeel van VLARIO, erkende keuringsinstelling conform ISO 17020: de grote meerwaarde en reeds bestaande voordelen van ons KPR-systeem kan u hieronder lezen:

  • Een overzichtelijke online databank (KPR) waar u alle VLARIO-keuringen van de privéwaterafvoer sinds 2011 kan raadplegen. 
  • De inventarisatie van de vereisten van de omgevingsvergunning alsook de toetsing. We voorzien een inventarisatie van gegevens die een toetsing met de bepalingen uit de omgevingsvergunning mogelijk maakt.
  • De verplichte rapportering als rioolbeheerder aan de Vlaamse Milieumaatschappij kan je met een eenvoudige klik doen.
  • De verplichte rapportering aan de gemeentelijke toezichthouder wanneer de termijn voor hertstelmaatregelen van een niet-conforme attest is overschreden, kan automatisch gebeuren.
  • Extra modules: opvolging van uitvoering keuringen met omgevingsvergunning en afkoppelingsprojecten. Er wordt ook een uitwisseling voorzien met het omgevingsloket.

Dit is slechts een greep van de reeds bestaande functionaliteiten waar al meer dan 100 gemeenten gebruik van maken.

Via de Werkgroep Gemeenten wordt dit permanent opgevolgd en aangepast aan de noden van u als lokaal bestuur. Daarom zal er binnenkort een bijkomende module beschikbaar zijn die u helpt bij de opvolging en handhaving van de keuringen en het waterluik van de omgevingsvergunning.

Op 30 november heeft een webinar plaatsgevonden waar dit punt uitvoerig werd toegelicht door de Vlaamse Milieumaatschappij, Departement Omgeving, Rasschaert Advocaten en VLARIO. Aangezien het nieuwe Ministerieel Besluit pas begin 2021 gepubliceerd zal worden en er nog heel wat vragen waren, wordt er begin volgend jaar een vervolgwebinar georganiseerd.

De toelichting over de taken van de exploitant met opvolgingsmogelijkheden via het KPR-systeem, zoals gegeven op de webinar 30 november 2020, kan u hieronder downloaden. Contacteer ons gerust voor meer uitleg via info@vlario.be.

 

Opvolging keuring met het VLARIO KPR-systeem