Op 11 mei 2023 organiseerde  EWA samen met VLARIO de “EWA-VLARIO Spring Conference: Stedelijk Waterbeheer: Challenges, Innovation and EU Requirement versus local needs and possibilities” in Antwerpen.

Tijdens deze conferentie werd het nieuwe UWWTD-voorstel (Urban Waste Water Treatment Directive) toegelicht en werden de nieuwe vereisten en doelstellingen besproken. Er werd ook besproken hoe innovatie kan worden gestimuleerd door dit voorstel. Er werden enkele belangrijke discussiepunten geïdentificeerd, zoals:

  • Een overgang naar een systemische aanpak met deze nieuwe tekst, aangezien de eerste versie van de richtlijn meer gericht was op een structurele aanpak. Deze verandering in de richting van een systemische aanpak zal alleen succesvol zijn als de beleidsmakers er ook zo over denken.
  • Een nieuwe focus op circulaire economie en energieneutraliteit met de nieuwe tekst. De ambitie met betrekking tot energieneutraliteit is “zeer uitdagend”, afhankelijk van de precieze definities die in het voorstel worden gebruikt, maar het is haalbaar via een betere slibverwerking, innovatie en samenwerking tussen alle wateractoren.
  • Het belang van de uitgebreide verantwoordelijkheid van de vervuiler. De EPR is van fundamenteel belang om 3 belangrijke redenen: governance (zal zorgen voor uitwisseling tussen exploitanten en vervuilers) – zal de begroting ondersteunen die nu voornamelijk uit overheidsgeld bestaat – versterking van het principe dat de vervuiler betaalt kan bedrijven ertoe aanzetten hun vervuiling te verminderen.
  • De kwaliteit van het regenwater zal in elke stad/opvangpunt anders zijn, omdat deze wordt beïnvloed door de lokale context (wegkwaliteit, industrie, tuinieren, huisdieren en wilde dieren, drainage-infrastructuur enzovoort).
  • Digitalisering is een manier om de implementatie van de richtlijn in sommige opzichten te ondersteunen en om de kosten voor de exploitanten te verlagen, maar ook om te zorgen voor de nieuwe transparantie-eis en de betrokkenheid van het grote publiek bij de watersector.

Dit voorstel wordt toegejuicht door alle actoren in de watersector maar er blijven nog enkele vragen onbeantwoord. Verdere verduidelijking over bepaalde aspecten is nodig zoals hoe de doelstelling van energieneutraliteit met succes kan worden geïmplementeerd terwijl de verplichtingen inzake tertiaire en quartaire behandeling worden geïmplementeerd. De lokale context van elke zuiveringsstation speelt ook een belangrijke rol in de komende implementatie van het nieuwe voorstel en moet worden gekoppeld aan EU-fondsen om dezelfde waterkwaliteit en toegang in heel Europa te garanderen in grote en kleine steden. Bovendien zijn er vragen gesteld over het ambitieuze voorgestelde tijdschema voor de implementatie en de kosten van de toekomstige investeringen, maar we zullen moeten wachten op de definitieve versie van de tekst om deze onderwerpen verder te bespreken.

Alle sprekers zijn van mening dat dit voorstel succesvol kan worden geïmplementeerd als we eerst ‘zeer ambitieus zijn in de doelstellingen’ van het voorstel en creatief in de implementatie ervan en als alle actoren in de sector samenwerken. Bovendien zal dit voorstel de ontwikkeling stimuleren van nieuwe investeringen in infrastructuren die er de komende honderden jaren zullen zijn en daarom moeten we creatief zijn en anticiperen op de toekomstige behoeften en vereisten voor de installaties en de impact van de klimaatverandering volgens verschillende scenario’s.

Intussen is er een aangepast voorstel van richtlijn beschikbaar waarop EWA haar suggesties heeft gegeven. Deze ‘position paper’ werd overgemaakt aan het Europees Parlement. EWA blijft dit dossier van nabij opvolgen.

Meer info www.ewa-online.eu
De presentaties van deze dag zijn beschikbaar via het ledengedeelte van de VLARIO-website.