Beschrijving van de innovatie

De tuinstraten zijn een belangrijke maatregel om de stad voor te bereiden voor klimaatverandering (bv. zoals wateroverlast en hittestress). We vergroenen en verblauwen (inzetten op water) verschillende straten en verbinden bewoners met elkaar door verregaande participatie. De innovatie richt zich op de project- en procesaanpak, de samenwerking met bewoners en nutsmaatschappijen, het toepassen van nieuwe technieken en het onderhoud na de aanleg.

Ingezonden door: Stad Antwerpen i.s.m. Aquafin en Water-link

Projectfiche