Opleiding tot uitvoeringsverantwoordelijke ondergrondse infiltratievoorzieningen volgens PTV-8003 Technische voorschriften voor de uitvoering van ondergrondse infiltratievoorzieningen.

De uitvoeringsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten en de werknemers op de uitvoeringslocatie. De uitvoeringsverantwoordelijke is tijdens de uitvoering altijd aanwezig op de uitvoeringslocatie.

 

Aantal lesuren: 7
Lesgevers:
Riet Lismont en Francis Poelmans
Doelgroep: Projectleider, werftoezichter of uitvoerders met technische kennis en inzicht.

 

Via het uitvoeringscertificaat voor de aanleg van ondergrondse infiltratievoorzieningen wordt de kwaliteit van de werken gewaarborgd. De expertise van de werknemer dient aangetoond te worden met een opleidingscertificaat. Deze opleiding wordt voorzien door VLARIO. De opleiding en kwalificatie van het personeel is conform aan artikel 3.2.2 van PTV-8003.

Indien de deelnemer slaagt wordt een opleidingscertificaat (getuigschrift) afgeleverd. Het opleidingscertificaat is geldig zolang er aan de voorwaarden voldaan is voor het behoud van het certificaat en is persoonsgebonden. De deelnemer tekent hiervoor de voorwaarden alvorens het certificaat te ontvangen.

Inhoud opleiding

De basisopleiding duurt een volledige dag. Inhoud opleiding volgens PTV-8003 3.2.2:

 1. Inleiding – doelstelling certificatie
 2. Doelstelling van infiltratie
 3. Geotextiel plaatsen, aandachtspunten
 4. Aansluitleidingen realiseren, aandachtspunten
 5. Grondwerken aandachtspunten
 6. Hoe verdichten?
 7. Verdichten aandachtpunten
 8. Instandhouding tijdens de werken (ook bovenbouw), voorzorgsmaatregelen
 9. Welke proeven wanneer en hoe?
  • Controle van verdichting:
   • Ter hoogte van de aanzet
   • Infiltratiezandlaag aanzet infiltratievoorziening
   • Infiltratiezandlaag, laag per laag rond infiltratievoorziening
   • Onderfunderingslaag wegenis
  • Controle van de doorlaatbaarheid van de bodem ter hoogte van de aanzet
  • Oplevering van een infiltratievoorziening:
   • Visueel onderzoek van de infiltratievoorziening
   • Infiltratieopleveringsproef
 10. Bijkomende administratieve verplichtingen
 11. Uitvoeringcertificatie en projectkeuring
 12. Veiligheid
 13. Overzicht en aandachtspunten van de verschillende systemen (deel-PTV’s) specifiek per systeem.
  • Materiaal en productkennis
  • Uitvoeringslocatie
  • Planning van de werken
  • Algemene plaatsingseisen
  • Onderhoudsplan
  • Ingave via tool

Examen

Het theoretisch examen bestaat uit een samenstelling van zowel meerkeuzevragen – met een of meerdere correcte antwoorden mogelijk, en open vragen. De syllabus van de opleiding mag gebruikt worden tijdens het examen.

Om te slagen dient de deelnemer 70% te behalen binnen een tijdspanne van 60 minuten. Indien men niet slaagt is er 1 herkansing. Indien men ook niet slaagt voor de herkansing, dient de opleiding opnieuw gevolgd te worden.

Certificaat en voorwaarden

Indien de deelnemer geslaagd is voor de opleiding wordt een opleidingscertificaat toegekend na ondertekening van de voorwaarden. Het opleidingscertificaat is geldig zolang er voldaan is aan de voorwaarden voor het behoud van het certificaat.

Voorwaarden:

 • Volg steeds de veiligheidsvoorschriften.
 • De uitvoering voor de plaatsing van ondergrondse infiltratievoorzieningen wordt steeds uitgevoerd op basis van PTV-8003 en deel-PTV’s.
 • Deelname aan verplichte bijscholingen.
 • VLARIO behoudt zich het recht voor om in het kader van de blijvende kwalificatie verplichte examens te organiseren. Om te slagen dient men 70% te halen.

Data
Nog te bepalen

Locatie
Nog te bepalen

Opleiding uitvoeringsverantwoordelijke ondergrondse infiltratievoorzieningen 2023

"*" geeft vereiste velden aan

Inschrijvingsformulier

Enkel de 10 cijfers zonder BE. Bijvoorbeeld: 0480699138.
Naam*
Adres*
Deelname*
Vlario vzw is een erkend dienstverlener met volgend erkenningsnummer: DV.O106134. U kan gebruik maken van de KMO-portefeuille. Bedragen exclusief BTW.
Indien van toepassing

Annulatie dient schriftelijk te gebeuren en is kosteloos t.e.m. 2 weken voor de opleiding. Nadien wordt het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld aangerekend. Vervanging van de aangemelde persoon is mogelijk.

Akkoordverklaring*