Verduurzaming infrastructuur havengebied Antwerpen door circulair fietspad

In het havengebied van Antwerpen is een tweerichtingsverkeer fietspad gerealiseerd als onderdeel van een grootscheepse verbetering van de lokale infrastructuur. Een deel van het fietspad is aangelegd met CCL300-elementen van PlasticRoad.

PlasticRoad werd in 2021 genomineerd voor de VLARIO-innovatieprijs 2021 en combineert oplossingen voor plastic afval, CO₂-uitstoot, wateroverlast in stedelijk gebied en slappe bodems in één duurzame klimaatadaptieve constructie. De lichte en circulaire prefab-wegelementen van gerecycled kunststof kunnen verschillende functies verenigen. Van waterberging, tot monitoring en andere slimme toepassingen. Dit circulaire fietspad is voor PlasticRoad het eerste project in België.

Het toepassen van deze circulaire elementen draagt bij aan de ambitie van Haven Antwerpen-Brugge om in 2050 een volledig klimaatneutrale haven te zijn.

Rob Smeets, COO van Haven Antwerpen-Brugge: “Als wereldhaven willen we een pioniersrol spelen in de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie. Door de haven open te stellen voor  innovaties zoals dit circulaire fietspad, kunnen we deze omslag versnellen.”

De 75 meter fietspad die in het havengebied met CCL-elementen is aangelegd, staat gelijk aan het hergebruik van ongeveer twee miljoen plastic koffiebekertjes. Ten opzichte van een traditioneel fietspad met asfalt betekent dit een reductie van 82% CO₂. Dankzij een buffermogelijkheid van 300 liter/m² water, wordt het water vertraagd geïnfiltreerd en kunnen piekafvoeren worden afgevlakt en gespreid, wat de lokale waterhuishouding ten goede komt.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur  Haven Antwerpen-Brugge: “Dit duurzame weg- en fietsinfrastructuurproject is een mooi voorbeeld van innovatie en circulariteit in onze haven. Deze technologische primeur helpt ons in de toekomst slimme keuzes te maken in het grotere kader van mobiliteit en bereikbaarheid in het havengebied.”