Beschrijving van de innovatie

Dit project betreft een verkaveling waarbij wordt gestreefd naar een maximale infiltratie met aangepaste groeninrichting. Het hemelwater van de verhardingen wordt over het maaiveld geleid naar open infiltratiezones. Bij grotere regenbuien zal een deel van het water overlopen naar de riolen waar het wordt gebufferd en vertraagd wordt geloosd.

Ingezonden door: Studiebureau Jonckheere BV

Projectfiche