Beschrijving van de innovatie

V-flow  800  is  een  combinatie  van  een traditionele  PP  inspectieput  dia  800 rechtstreeks  in lijn gecombineerd  met  een  PP  infiltratiepaal  800  (6m).  De inspectieput  is  voorzien  van  aansluitingen  voor opvangroosters  en  aansluitingen  om  de  infiltratiepalen met  elkaar  te  verbinden.  De  overloop  naar  de onderliggende infiltratiepaal is voorzien van een voorfilter om  de  grootste  vuilvracht  uit  het  infiltratiesysteem  te houden.

Ingezonden door: Dyka, Tractebel en Aquafin

Projectfiche