Vlaanderen investeert 122 miljoen in 183 extra rioleringsprojecten

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 122 miljoen euro in maar liefst 183 rioleringsprojecten over heel Vlaanderen. De financiële steun is vooral gericht om de waterkwaliteit in Vlaanderen zo snel mogelijk te verbeteren.

 

Onze waterkwaliteit kan en moet beter. Vandaag de dag stroomt er nog steeds teveel huishoudelijk afvalwater naar onze waterlopen, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en ons leefmilieu. Vandaar dat Vlaanderen ook dit jaar fors investeert om de zuiveringsgraad van het afvalwater op te krikken”, zegt minister Demir.

De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt op dit moment 88%. Het gevolg is dat nog te veel ongezuiverd afvalwater wegstroomt naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Dat is mede de oorzaak dat slechts 1 van de 195 waterlopen in Vlaanderen in goede staat is. Om die waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt minister Demir dit jaar 122 miljoen euro vrij. Elke gemeente in Vlaanderen kon in aanmerking komen voor maximum 2 projecten. Maar liefst 183 projecten over 129 gemeenten heen werden finaal geselecteerd voor financiële steun vanuit Vlaanderen.

De meeste investeringen zullen gaan naar de uitbouw van rioleringen en ook individuele zuiveringsprojecten werden opgenomen. Daarbij ligt de focus op de verbeteringen van de waterkwaliteit en het verhogen van de zuiveringsgraad. Rioleringsprojecten die enkel bestaande riolen vernieuwen kwamen in deze ronde niet in aanmerking. Dat heeft tot gevolg dat het milieurendement van de investeringen nooit eerder zo hoog lag: bijkomend zal het afvalwater van maar liefst 8.700 gezinnen of 19.900 Vlamingen gezuiverd worden. Daarmee ligt het milieurendement ook dubbel zo hoog als vorig jaar.

Dat er ieder jaar massa’s veel liters afvalwater wegstromen richting onze kostbare en kwetsbare natuur, kan niet blijven duren. Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de lokale besturen financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden. De budgetten die we daarvoor uittrokken de voorbije jaren waren nog nooit zo hoog. Maar, we blijven ook kijken ook naar de lokale bestuurders om een versnelling hoger te schakelen. Ook zij moeten een tandje bijsteken om een goede waterkwaliteit en gezond leefmilieu te garanderen in het belang van hun inwoners”, besluit minister Demir.

  • In de provincie Antwerpen gaat het om 57 projecten voor een bedrag van 43.901.731 euro.
  • In de provincie Limburg gaat het om 17 projecten voor een bedrag van 10.973235 euro.
  • In de provincie Vlaams-Brabant gaat het om 41 projecten voor een bedrag van 25.755.914 euro.
  • In de provincie Oost-Vlaanderen gaat het om 32 projecten voor een bedrag van 19.885.177 euro.
  • In provincie West-Vlaanderen gaat het om 36 projecten voor een bedrag van 22.419.886 euro.

Bron: Nieuwsbericht VMM, 20 juli 2023 – Vlaanderen investeert 122 miljoen in 183 extra rioleringsprojecten — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

Gemeentelijke investeringsprogramma: 1e deel van subsidieprogramma 2023 goedgekeurd

Op 19 juli 2023 werd het eerste deelprogramma 2023 voor de aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen, KWZI’s en IBA’s door de Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, goedgekeurd. Op 27 juli 2023 werd dit programma door de Vlaamse Milieumaatschappij aan de gemeenten en rioolbeheerders betekend.

GIP RIO 2023 Lijst projecten geoloket

 

Ter vervanging van het geoloket wordt hier later een rechtstreekse link naar deze lijst voorzien (nu nog via het geoloket):
https://www.vmm.be/water/riolering/timing-en-subsidies/subsidies/subsidies-riolering-kwzi via de knop ‘Raadpleeg de goedgekeurde projecten’.