Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert 153 miljoen euro in maar liefst 175 rioleringsprojecten en 758 individuele zuiveringsinstallaties over heel Vlaanderen. De financiële steun is vooral gericht om de waterkwaliteit in Vlaanderen zo snel mogelijk te verbeteren en de rioleringsgraad te verhogen. “Onze waterkwaliteit kan en moet beter. Vandaag de dag stroomt er nog steeds teveel huishoudelijk afvalwater naar onze waterlopen, met alle gevolgen voor de waterkwaliteit en ons leefmilieu. Vandaar dat Vlaanderen dit jaar 25% extra investeert om de zuiveringsgraad van het afvalwater op te krikken”, zegt minister Demir.

De rioleringsgraad in Vlaanderen bedraagt op dit moment 88%. Het gevolg is dat nog te veel ongezuiverd afvalwater wegstroomt naar de waterlopen: beekjes, vijvers, rivieren en de zee. Dat is mede de oorzaak dat slechts 1 van de 195 waterlopen in Vlaanderen in goede staat is. Om die waterkwaliteit grondig te verbeteren maakt minister Demir dit jaar 153 miljoen euro vrij, 25% dan de reguliere 122 miljoen euro per jaar. Maar liefst 175 projecten krijgen in totaal een subsidie van 151,9 miljoen euro, goed voor een totaalinvestering van 331 miljoen euro.

De meeste investeringen zullen gaan naar de uitbouw van rioleringen, maar er werd ook 1,4 miljoen euro voorzien voor 758 individuele zuiveringsinstallaties (IBA). Daarbij ligt de focus op de verbeteringen van de waterkwaliteit en het verhogen van de zuiveringsgraad. Rioleringsprojecten die enkel bestaande riolen vernieuwen kwamen niet in aanmerking. Dat heeft tot gevolg dat het milieurendement van de investeringen erg hoog ligt. Het afvalwater van ongeveer 17.000 Vlamingen of 7.400 gezinnen zal bijkomend gezuiverd worden.

  • In de provincie Antwerpen gaat het over 41 rioleringsprojecten en 49 IBA’s voor een totaalbedrag van 29,3 miljoen euro
  • In de provincie Limburg gaat  het over 35 rioleringsprojecten en 27 IBA’s voor een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro
  • In de provincie Oost-Vlaanderen gaat het over 21 rioleringsprojecten en 226 IBA’s voor een totaalbedrag van 20,3 miljoen euro
  • In de provincie Vlaams-Brabant gaat het over 54 rioleringsprojecten en 95 IBA’s voor een totaalbedrag van 43,5 miljoen euro
  • In de provincie West-Vlaanderen gaat het over 24 rioleringsprojecten en 361 IBA’s voor een totaalbedrag van 18,5 miljoen euro

Dat er ieder jaar massa’s veel liters afvalwater wegstromen richting onze kostbare en kwetsbare natuur, kan niet blijven duren. Vlaanderen is zelf geen rioolbeheerder en kan dus enkel de lokale besturen financieel ondersteunen zodat investeringen sneller plaatsvinden. De budgetten die we daarvoor uittrokken de voorbije jaren waren nog nooit zo hoog”, besluit minister Demir.

Sinds het aantreden van Demir werd vanuit de Vlaamse begroting 1,3 miljard euro geïnvesteerd in lokale en bovenlokale rioleringen die de riolerings- en zuiveringsgraad verhogen. Als de beleidsambities van de vorige regeringen ongewijzigd waren verdergezet, zou dit slechts 985 miljoen euro zijn geweest. Ze realiseerde dus een stijging van bijna 32%.

Als bijlage de totale projectlijsten.

Rioleringsprojecten

RijlabelsGeraamd subsidiebedragAantal
Antwerpen29.264.357,9041
Limburg41.486.201,2535
Oost-Vlaanderen19.996.240,5021
Vlaams-Brabant43.319.356,8354
West-Vlaanderen17.888.309,3024
Eindtotaal151.954.465,77175

 

IBA’s

Rijlabelssubsidiebedragaantal IBA’s
Antwerpen87.50049
Limburg52.50027
Oost-Vlaanderen409.500226
Vlaams-Brabant168.00095
West-Vlaanderen633.500361
Eindtotaal1.351.000758